Cultura de la mini verdura

Pàgina d'inici > Maison Sales > Cultura de la mini verdura
Modes de cultiu

Dues tècniques de cultiu

Tenint en compte la seva curta durada, els cultius són pocs exigents en quant a fertilitzants i els tractaments fitosanitaris només són necessaris en molt poques ocasions.

Tècnic

1 - Enterrament

En funció de les verdures i la temporada, els cultius es poden protegir mitjançant hivernacles amb diverses capelles de vidre o plàstic, mitjançant túnels o bé amb estructures d’ombra i xarxa que els protegeixen contra les variacions climàtiques.

Tècnic

1 - Enterrament

En funció de les verdures i la temporada, els cultius es poden protegir mitjançant hivernacles amb diverses capelles de vidre o plàstic, mitjançant túnels o bé amb estructures d’ombra i xarxa que els protegeixen contra les variacions climàtiques.

Tècnic

2 - Sobre fibra de coco

Aquesta tècnica proporciona una base pedològica ideal per al desenvolupament de la planta ; en aquest cas, les condicions de cultiu es controlen de forma fins i tot més precisa.